BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XV/115/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

2019-12-31 11:30 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/115/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości