BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za I półrocze 2019 r.

2019-10-25 13:25 - Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za I półrocze 2019 r.

Przejdź do wiadomości