BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2019

2019-09-19 14:15 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2019

2019-09-19 14:15 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.11.2019

2019-10-04 13:47 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-10-08 11:43 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-10-14 14:41 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przejdź do wiadomości