BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie nr 47/2023 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 47/2023 Starosty Piskiego z dnia 05.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXV/368/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXV/368/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXV/369/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXV/369/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 stycznia 2024

Wiadomości

Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 stycznia 2024

Wiadomości

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu technicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu technicznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 50/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 50/2023 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 51/2023 Starosty Piskiego z dnia 22.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 51/2023 Starosty Piskiego z dnia 22.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 52/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 52/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 stycznia 2024

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2024

Wiadomości

Cennik Usług PMOS Pisz na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Cennik Usług PMOS Pisz na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Piskiego z dnia 15.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Piskiego z dnia 15.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 53/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 53/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 53/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 53/2023 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie zajęć fizjoterapii w 2024 r w ramach programu "Za życiem"

Dodanie nowej wiadomości: Prowadzenie zajęć fizjoterapii w 2024 r w ramach programu "Za życiem" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aliny Kierod - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Lucyny Zyskowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Pietrzyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Pawła Szczecha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przemysława Ronkiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zdzisława Stecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zenona Bednarczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Moniki Pakowskiej - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Włodkowskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora SOSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marcina Kamińskiego - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zadrogi - dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku pracy i szkoleń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2024

Wiadomości

Ogłoszenie naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2024

Wiadomości

Uchwała nr 96/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 96/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr 96/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/205/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/205/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/207/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/207/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu - Or.2613.2.1.2024

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - Or.2613.2.1.2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2024

Wiadomości

Uchwała nr 1/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 stycznia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 stycznia 2024

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.2.2024

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.2.2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2024

Wiadomości

Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24516(N!43552), zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 274/5, Biała Piska, gm. Biała Piska, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24516(N!43552), zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 274/5, Biała Piska, gm. Biała Piska, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44252 DROZDOWO zlokalizowanej pod adresem Drozdowo, dz. nr 155/4, woj.warmińsko-mazurskie.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44252 DROZDOWO zlokalizowanej pod adresem Drozdowo, dz. nr 155/4, woj.warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla konsumentów z terenu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla konsumentów z terenu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie rynku - Or.272.2.4.2024

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - Or.272.2.4.2024 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale technicznym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale technicznym - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian