BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2020

Wiadomości

Dyżury aptek w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury aptek w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 stycznia 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.1.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.1.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna KURYŁO - RADNA POWIATOWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IRENA ZAGÓRSKA RADNA POWIATOWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JAN ALICKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WALDEMAR BRENDA RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JÓZEF CUKROWSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ANDRZEJ GÓRSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW WŁODKOWSKI - RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KLIMEK KAZIMIERZ - RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW ZIELIŃSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: RYSZARD SZUMOWSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JACEK ZARZECKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: TOMASZ SULIMA RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WIESŁAW RUTKOWSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KRZYSZTOF RUMIŃSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW OSTOLSKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW OPALACH RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MAREK KONOPKA RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ANDRZEJ NOWICKI RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DARIUSZ KIZLING RADNY POWIATOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW WŁODKOWSKI - STAROSTA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IRENA ZAGÓRSKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JÓZEF CUKROWSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW ZIELIŃSKI - WICESTAROSTA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JAN ALICKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ANTONI DŁUGOŁĘCKI - NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: JERZY MAŚLANIK - NACZELNIK WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LESZEK BOGDANOWICZ - NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: TADEUSZ MACONKO - NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, ZDROWIA ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: HENRYK WRZOSEK - NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: BARBARA KOPROWSKA - SKARBNIK STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: EDYTA POLAK - SEKRETARZ STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MAŁGORZATA OŚWIĘCIMKO - DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: URSZULA MIERZEJEWSKA - DYREKTOR PPPP W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: CZESŁAW PIECZYŃSKI - DYREKTOR ZSO W ORZYSZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KRYSTYNA RUDNICKA - ZASTĘPCA KIEROWNIKA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WITOLD MISZCZAK - DYREKTOR ZSZ W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WANDA SIKORSKA BRZOZOWSKA - KIEROWNIK PUP W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: EWA RYZIŃSKA DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO W ŁUPKACH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DARIUSZ CHARUBIN - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LESZEK SKOLIMOWSKI - DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: TERESA DANUTA SOCHACZEWSKA - DYREKTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W RUCIANEM NIDZIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ELWIRA ŚWIETLICKA - KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZBIGNIEW ZDUŃCZYK - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WOJCIECH STANISŁAW KASS - DYREKTOR MUZEUM K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MACIEJ CHLEWICKI - DYREKTOR MOSiR W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MAREK SKARZYŃSKI - DYREKTOR SP ZOZ W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zieliński Zbigniew - W-ce Starosta Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarzecki Jacek - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zagórska Irena - Radna Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Włodkowski Zbigniew - Starosta Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szumowski Ryszard - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sulima Tomasz - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rutkowski Wiesław - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rumiński Krzysztof - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ostolski Zbigniew - W-ce Przewodniczący Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opalach Zbigniew - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nowicki Andrzej - W-ce Przewodniczący Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kuryło Krystyna - Radna Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konopka Marek - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Klimek Kazimierz - Przewodniczący Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kizling Dariusz - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Górski Andrzej - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Cukrowski Józef - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Brenda Waldemar - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Alicki Jan - Radny Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Polkowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Katarzyna Świderska - Inspektor (PO Kierownika) PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ryzińska - Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czesław Pieczyński - Dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Oświęcimko - Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Chlewicki - Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Włodzimierz Roman Miszczak - Dyrektor ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marek Skarzyński - Dyrektor SP ZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kass - Dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Charubin - Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Franciszek Skolimowski - Dyrektor PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Śląska Zyśk - Kierownik PUP w Piszu (od dnia 01.12.2003 PO) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Danuta Sochaczewska - Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucinem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urszula Zdzisława Mierzejewska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Rudnicka - Z-ca Kierownika Powiatowy Urząd Pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wanda Sikorska-Brzozowska - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Zduńczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elwira Świetlicka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jóżef Cukrowski Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Zieliński - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Janusz Opalach - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Włodkowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Piskiego (Starosta) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Maria Zagórska - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Nowińska - Inspektor w Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Bogdanowicz - Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Antoni Długołęcki - Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Henryk Wrzosek - Naczelnik Wydz. Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Koprowska - Skarbnik Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edyta Polak - Sekretarz Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tadeusz Maconko - Naczelnik Wydz. Edukacji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jrzy Edward Maślanik - Naczelnik Wydz. Zagospodarowania ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Stanisław Kass - Dyrektor Muzeum w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Charubin - Dyrektor Zespółu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Oświęcimko - Dyrektor Zespółu Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urszula Zdzisława Mierzejewska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Włodzimierz Roman Miszczak - Dyrektor ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czesław Pieczyński - Dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Śląska Zyśk - Kierownik PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marek Skarzyński - Dyrektor SP ZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Zduńczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elwira Świetlicka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ryzińska - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Chlewicki - Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Danuta Sochaczewska - Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucinem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Renata Sulewska - Z-ca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Franciszek Skolimowski - Dyrektor PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Rakowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Katarzyna Świderska - Inspektor PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Nowińska - Inspektor w Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Bogdanowicz - Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Henryk Wrzosek - Naczelnik Wydz. Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Edward Maślanik - Naczelnik Wydz. Zagospodarowania ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Antoni Długołęcki - Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Koprowska - Skarbnik Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edyta Polak - Sekretarz Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Janusz Opalach - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jóżef Cukrowski Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Nowicki - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu (Wicestarosta) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Włodkowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Piskiego (Starosta) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Zielińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Ireny Zagórskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Włodkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Szumowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Tomasza Sulimy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Rumińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Ostolskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Opalacha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Kuryło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Klimka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Cukrowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Brendy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Chlewicki - Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Stanisław Kass - Dyrektor Muzeum w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urszula Zdzisława Mierzejewska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Włodzimierz Roman Miszczak - Dyrektor ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Oświęcimko - Dyrektor Zespółu Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Pańkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucinem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Franciszek Skolimowski - Dyrektor PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Wysocki - Z-ca Dyrektora PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czesław Pieczyński - Dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ryzińska - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marek Skarzyński - Dyrektor SP ZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Śląska Zyśk - Kierownik PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Renata Sulewska - Z-ca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elwira Świetlicka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Zduńczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Charubin - Dyrektor Zespółu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Tykocki - Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Nowińska - Inspektor w Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Bogdanowicz - Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Henryk Wrzosek - Naczelnik Wydz. Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Edward Maślanik - Naczelnik Wydz. Zagospodarowania ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Antoni Długołęcki - Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Koprowska - Skarbnik Powiatu w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edyta Polak - Sekretarz Powiatu w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego (do dnia 11.10.2005r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Nowicki - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu (Wicestarosta do dnia 11.10.2005r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Janusz Opalach - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Zieliński - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marek Konopka - Członek Zarządu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Sulima - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu (Wicestarosta) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Zarzecki - Przewodniczący Zarządu Powiatu Piskiego (Starosta) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Ireny Zagórskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Kuryło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Zielińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Szumowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Tomasza Sulimy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Rumińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Ostolskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Opalacha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Lubieckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Klimka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Brendy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Anna Kuliś - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Czesław Pieczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Halina Pańkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Katarzyna Bańko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Leszek Rakowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Leszek Skolimowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Maciej Chlewicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Małgorzata Oświęcimko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Marek Skarzyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Pawła Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Renata Sulewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Stanisław Zduniak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Beata Lutrzykowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tykocki Wiesław Edward - Dyrektor ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Beata Cudzewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Włodzimierz Miszczak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Urszula Mierzejewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Wioletta Śląska Zyśk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Wojciech Kass - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Elżbieta Wasilewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Ramona Banach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Jadwiga Górska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Aldona Jędra - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leniec Leszek Jerzy - p.o. Dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bańko Katarzyna - p.o. Dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pawlicki Ryszard Wojciech - Dyrektor ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zduńczyk Zbigniew - Dyrektor ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Edyta Polak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Antoni Długołęcki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Barbara Koprowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Elżbieta Nowińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Henryk Wrzosek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Jerzy Maślanik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Leszek Bogdanowicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Andrzej Nowicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Marek Wysocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Andrzej Górski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Irena Opalach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczne oświadczenie majątkowe Zbigniew Żbikowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Opalacha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Zielińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Tomasza Sulimy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Zbigniew Żbikowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jerzy Małecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Szumowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Lubieckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Ostolskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Opalacha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Kuryło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Kazimierz Klimek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Tomasza Sulimy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Klimka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Ireny Zagórskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Mariusz Jędrzejczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Ewa Maria Polkowska-Krupa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Anna Kwaśniewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Wiesław Siemion - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Marek Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Zdzisław Stecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Irena Opalach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jacek Zarzecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Zenon Świeczka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kadencja 2006-2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Marek Wysocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Andrzej Nowicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Andrzej Górski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Wiesław Tykocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Robert Barma - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Zielińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Rumińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Brendy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Chlewicki Maciej - p.o. Dyrektora MOS w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zduniak Stanisław - Dyrektor MOS Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - Dyrektora SPZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciech Stanisław Kass - Dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anna Kuliś - Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierz Miszczak - Dyrektor ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszek Skolimowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletta Śląska-Zyśk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszard Pawlicki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszula Mierzejewska - Dyrektor Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Czesław Pieczyński - Dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisław Zduniak - Dyrektor Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzata Oświęcimko - Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszek Rakowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Halina Pańkowska - Dyrektor Zespoł Szkół Leśnych oraz Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Rucianem Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renata Sulewska - Z-ca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Wasilewska ; Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Paweł Wysocki; Z-ca Dyrektora Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Aldona Jędra ; Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Ramona Ewa Banach; Starszy Referent w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe - Beata Cudzewska; Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Teresa Gorska ; Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Bańko ; P.O. Dyrektora Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Magdalena Kleczkowska; P.O. Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Barbara Lutrzykowska; Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Leszek Bogdanowicz; Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Barbara Koprowska ; Skarbnik Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Jerzy Maślanik ; Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Sylwia Podeszwik; Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska ... Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Edyta Polak ; Sekretarz Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Henryk Wrzosek; Naczelnik Wydziału Geodezji ... w Starostwie Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Nowińska ; Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Zdzisława Stecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Żbikowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Tykockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Siemiona - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Roberta Barmy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Mariusza Jędrzejczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Marka Wysockiego - Wicestarosty Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Klimka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Małeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bąbki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Ireny Opalach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Ewy Polkowskiej-Krupy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej Anny Kwaśniewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Nowickiego - Starosty Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Zenona Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Górski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Irena Opalach ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Żbikowski; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Marek Antoni Wysocki; Wicestarosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nowicki ; Starosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszula Mierzejewska; Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Magdalena Kleczkowska ; P.O. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Kuliś; Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko; Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego; Dyrektora Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Marii Pańkowskiej; Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Zespołu Szkól nr 1 w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego; Dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina; Dyrektora ZS nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej; Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Elżbiety Ryzińskiej; Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko; Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Rakowskiego; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego; Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego; Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Pawła Wysockiego; Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka; dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa; Dyrektora Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ramony Banach; pośrednika pracy-stażystę Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jadwigi Gorskiej; pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej; Skarbnika Powiatu . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej; Inspektora w Wydz. Budownictwa ... Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej; Inspektora Wydz. Komunikacji ... w Starostwie Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska; Naczelnika Wydziału Geodezji ... w Starostwie Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak; Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jerzego Maślanika; Naczelnika Wydziału Budownictwa ... Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza; Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Podeszwik; Naczelnika Wydziału Rolnictwa... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Zbigniew Opalach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Waldemar Kukiełko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Marek Wysocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Mariusz Jędrzejczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zbigniew Żbikowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Kazimierz Klimek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radna Anna Kwaśniewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Wiesław Tykocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Andrzej Nowicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Wiesław Siemion - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Robert Barma - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Andrzej Górski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radna Ewa Polkowska-Krupa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Jan Bąbka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zdzisław Stecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Jerzy Małecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zenon Świeczka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Wiesław Tykocki ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Górski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Żbikowski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Marek Wysocki; Wicestarosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nowicki; Starosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa; Dyrektora Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka; dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszula Mierzejewska; Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego; Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej; Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Pawła Wysockiego; Z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego; Dyrektora Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Marii Pańkowskiej; Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Zespołu Szkól nr 1 w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Elżbiety Ryzińskiej; Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko; Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko; Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzedzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina; Dyrektora ZS nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego; Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego; Dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej; Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Wiesław Tykocki ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Górski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Żbikowski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Marek Wysocki; Wicestarosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nowicki; Starosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej; Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej; Inspektora w Wydz. Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak; Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej; Inspektora Wydz. Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska; Naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jerzego Maślanika; Naczelnika Wydziału Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza; Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Podeszwik; Naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zbigniew Żbikowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Marek Wysocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radna Ewa Polkowska-Krupa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Kazimierz Klimek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zdzisław Stecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Zbigniew Opalach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Waldemar Kukiełko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Jerzy Małecki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Mariusz Jędrzejczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Wiesław Tykocki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Wiesław Siemion - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Robert Barma - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radna Anna Kwaśniewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Andrzej Nowicki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Jan Bąbka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radny Andrzej Górski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry; inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej; dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej; inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej; inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego; dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina; dyrektora ZS nr. 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej; inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej; dyrektora SOSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej; dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej; starszego inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko; dyrektora ZS nr. 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego; dyrektora szpitala SPZOZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko; dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszeka Skolimowskiego; dyrektor PZD w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej; z-cy. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego; dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka; dyrektora MOS w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszuli Mierzejewskiej; dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej Kopacz; kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk; dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka; dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa; dyrektora Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej; Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło; Inspektora wydz. Komunikacji... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak; Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej; Inspektora wydz. Komunikacji... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska; Naczelnika wydz. Geodezji... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jerzego Maślanika; Naczelnika wydz. Budownictwa... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza; Naczelnika wydz. Komunikacji... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Podeszwik; Naczelnika wydz. Rolnictwa... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Marek Andrzej ZIÓŁKOWSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jacek ZARZECKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Andrzej Janusz SZYMBORSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Andrzej Waldemar NOWICKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Wiesław RUTKOWSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Marek Antoni WYSOCKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jerzy Wojciech MAŁECKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Grażyna Anna LESZCZYŃSKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Irena JATKOWSKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Zdzisław Józef STECKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radna Lilia ŚWIECZKA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Bogumił BRZUCHALSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Andrzej KURZĄTKOWSKI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Dariusz KIZLING - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Ignacy Józef BERNEKIER - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Waldemar Jan BRENDA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jacek Jan MAŁŻ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Jerzy MALCZYK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: radny Robert BARMA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga; członka zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej; członka zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego; członka zarządu - Wicestarosta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego; Członka Zarządu - Starosta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brenda; członka zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Kowalczyk - referenta PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego - dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - p.o. dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej - Zyśk- dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszuli Mierzejewskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Roberta Barmy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Ignacego Józefa Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Jana Brendy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Janusza Szymborskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Marka Andrzeja Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Wicestarosty Piskiego Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Zarzeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Wojciecha Małeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Bogumiła Brzuchalskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Jana Małża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnej Lilii Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brenda - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu , Starosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska - naczelnika Wydziału Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Urszuli Mierzejewskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk - dyrektora PUP w Piszu (do dnia 07.05.2012) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - p.o. dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Olender - Zastępcy dyrektora PUP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: » Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku pracy i szkoleń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska - naczelnika Wydziału Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Marka Andrzeja Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Małża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jarosława Turskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe Wicestarosty Powiatu Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Roberta Barmy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Wojciecha Małeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Brendy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnej Lilii Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oswiadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Rumińsniego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadzczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadzcenie majątkowe radnego Iganacego Józefa Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Bogumiła Brzuchalskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brenda - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu , Starosty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Piskiego z dnia 10.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Piskiego z dnia 11.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2020

Wiadomości

Plan zamówień publicznych 2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan zmówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych 2020

Edycja wiadomości Plan zmówień publicznych 2020 - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych 2020

Edycja wiadomości Plan zamówień publicznych 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wierzbiny dz. nr 45_5, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wierzbiny dz. nr 45_5, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2020

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2020

Wiadomości

XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Petycja w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Petycja w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wiadomości

Uchwała Nr 65/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 65/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2020

Wiadomości

Petycja mieszkańców sołectwa Włosty

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców sołectwa Włosty - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.2.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.2.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.2.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe ROŚ.272.2.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2020

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian