BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 marca 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 marca 2016

Wiadomości

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 marca 2016

Wiadomości

rozbudowa pomostu Szczechy Małe

Dodanie nowej wiadomości: rozbudowa pomostu Szczechy Małe - [Wszystkie zmiany]

rozbiórka i wykonanie nowego pomostu Łupki

Dodanie nowej wiadomości: rozbiórka i wykonanie nowego pomostu Łupki - [Wszystkie zmiany]

Ustalenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Dodanie nowej wiadomości: Ustalenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - [Wszystkie zmiany]

Projekt zarządzenia RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000

Dodanie nowej wiadomości: Projekt zarządzenia RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

PZD.3211.4.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dodanie nowej wiadomości: PZD.3211.4.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 marca 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 marca 2016

Wiadomości

budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. o nr ewid. 246/1, 246/4, 255 obr. Zdory, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. o nr ewid. 246/1, 246/4, 255 obr. Zdory, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz.207/12, 207/14 położonych w Pilchach, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz.207/12, 207/14 położonych w Pilchach, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. 207/12, 207/14 obrębie Pilchy, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. 207/12, 207/14 obrębie Pilchy, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. 207/12, 207/14 w obrębie Pilchy, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. 207/12, 207/14 w obrębie Pilchy, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

budowia linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na dz.93/6, 93/8, 93/9, 96, 98, 99, 101/1, 102/1 w obrębie Zdory, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: budowia linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na dz.93/6, 93/8, 93/9, 96, 98, 99, 101/1, 102/1 w obrębie Zdory, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 marca 2016

Wiadomości

Uchwała nr 21/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3211.4.2016.ZK

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3211.4.2016.ZK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.1.2016

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 marca 2016

Wiadomości

PZD.3211.9.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: PZD.3211.9.2016.ZK - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 marca 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 marca 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.1.2016

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1), Zmiana treści SIWZ (1), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 marca 2016

Wiadomości

Nabór wniosków - program AKTYWNY SAMORZĄD.

Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków - program AKTYWNY SAMORZĄD. - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania na rozbiórkę i wykonanie urządzenia wodnego tj. umocnienie brzegu i dna jeziora Tyrkło

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania na rozbiórkę i wykonanie urządzenia wodnego tj. umocnienie brzegu i dna jeziora Tyrkło - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania na pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka"

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania na pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka" - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania na pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Wylęgarni ryb i węgorni

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania na pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Wylęgarni ryb i węgorni - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.1.2016

Dodano: zapytania do SIWZ (2), zmiana treści SIWZ (2), formularz cenowy - zmieniony, formularz ofertowy - zmieniony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 marca 2016

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 marca 2016

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 marca 2016

Wiadomości

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 marca 2016

Wiadomości

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jez. Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka",nr dz.61/1, gm. Ruciane-Nida.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jez. Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka",nr dz.61/1, gm. Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenażu w obrębie 0041 Szkody, dz.o nr geod. 242/18 , gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenażu w obrębie 0041 Szkody, dz.o nr geod. 242/18 , gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu o konstrukcji mieszanej zlokalizowany na fragmencie dz.423/5 - jez.Śniardwy w obr.geod. Zdory,na wysokości dz. 256 w obr.Nowe Guty, gm. Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu o konstrukcji mieszanej zlokalizowany na fragmencie dz.423/5 - jez.Śniardwy w obr.geod. Zdory,na wysokości dz. 256 w obr.Nowe Guty, gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka ", przy ul. Guzianka 5, nr działki 61/1, gm. Ruciane-Nida.

Dodanie nowej wiadomości: szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Ośrodka Zarybieniowego "Guzianka ", przy ul. Guzianka 5, nr działki 61/1, gm. Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Wylęgarni ryb i węgorni, przy ul. Guzianka 5C, nr działki 59/1, gm. Ruciane-Nida.

Dodanie nowej wiadomości: szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody z jeziora Guzianka do celów rybackich Wylęgarni ryb i węgorni, przy ul. Guzianka 5C, nr działki 59/1, gm. Ruciane-Nida. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.4.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.5.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.5.2016 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie G.6840.2.6.2015 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie G.6840.2.6.2015 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 marca 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty-PZD.3211.9.2016.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty-PZD.3211.9.2016.ZK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dla obszarów Bagna Nieclickie PLB280001

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dla obszarów Bagna Nieclickie PLB280001 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.1.2016

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 marca 2016

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 marca 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian