BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpnia 2015

Wiadomości

Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Statystyka zdawalności OSK na terenie Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2015

Wiadomości

likwidacja nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wykonanego na końcu istniejącej grobli zlokalizowanego na dz.o nr geod. 423/5 jez. Śniardwy, przy dz. o nr geod. 46/2 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wykonanego na końcu istniejącej grobli zlokalizowanego na dz.o nr geod. 423/5 jez. Śniardwy, przy dz. o nr geod. 46/2 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

wydanie decyzji na legalizację pomostu o konstrukcji mieszanej z pokładem drewnianym na dz. o nr geod. 1026 - jez. Roś na wysokości dz.200/7, Pilchy, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: wydanie decyzji na legalizację pomostu o konstrukcji mieszanej z pokładem drewnianym na dz. o nr geod. 1026 - jez. Roś na wysokości dz.200/7, Pilchy, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z jez. Nidzkiego w celu użytkowania wody do celów przeciwpożarowych na dz.128/3 w obr.01-Ruciane-Nida-obszar miejski

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z jez. Nidzkiego w celu użytkowania wody do celów przeciwpożarowych na dz.128/3 w obr.01-Ruciane-Nida-obszar miejski - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Tyrkło (dz. nr 441)

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Tyrkło (dz. nr 441) - [Wszystkie zmiany]

decyzji na ustalenie linii brzegu rzeki Orzysza, stanowiącej dz. 44, na odcinku z dz.43/8 położone w obrębie geod. Rostki Skomackie, gm. Orzysz, pow. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: decyzji na ustalenie linii brzegu rzeki Orzysza, stanowiącej dz. 44, na odcinku z dz.43/8 położone w obrębie geod. Rostki Skomackie, gm. Orzysz, pow. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2015 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2015 R. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2015

Wiadomości

Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych.

Dodanie nowej wiadomości: Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 58/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 58/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2015

Wiadomości

Wykaz G.6840.2.6.2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.6.2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.10.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.10.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 sierpnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.11.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.11.2015 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a - Prawo budowlane dz. 52/1 obręb Gałkowo gm. Ruciane Nida.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a - Prawo budowlane dz. 52/1 obręb Gałkowo gm. Ruciane Nida. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 16 sierpnia 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2015

Pytania 1-4 i Odpowiedzi do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2015

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego dz. nr geod. 112/4 obręb geod. Jagodne gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego dz. nr geod. 112/4 obręb geod. Jagodne gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego dz. nr geod. 590/5 obręb geod. Rostki gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego dz. nr geod. 590/5 obręb geod. Rostki gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr VII/46/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodano informację o publikacji uchwały w Dz. Urz. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2015

1) MoDYFIKACJA SIWZ 2) PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.12.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.12.2015 - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu pływającego na dz. o nr geod. 423/5 - jezioro Śniardwy obręb Zdory, gm.Pisz na wysokości dz. nr geod. 153, obręb Nowe Guty, gm.Orzysz, pow. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu pływającego na dz. o nr geod. 423/5 - jezioro Śniardwy obręb Zdory, gm.Pisz na wysokości dz. nr geod. 153, obręb Nowe Guty, gm.Orzysz, pow. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu pływającego na działce o nr geod. 424 - jezioro Seksty obręb Zdory, gmina Pisz na wysokości działki o nr geod. 217/3, obręb Zdory, gmina Pisz, pow. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu pływającego na działce o nr geod. 424 - jezioro Seksty obręb Zdory, gmina Pisz na wysokości działki o nr geod. 217/3, obręb Zdory, gmina Pisz, pow. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II - [Wszystkie zmiany]

Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 12/2 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 12/2 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 11/4 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 11/4 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 11/3 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 11/3 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 10/2 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 10/2 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 9/4 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 9/4 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 8/3 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 8/3 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 1/8 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 1/8 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 8/9 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 8/9 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 3/9 ob. Wierzbiny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 3/9 ob. Wierzbiny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Wiadomości

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!!

Edycja wiadomości REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!! - [Wszystkie zmiany]

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!!

Edycja wiadomości REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!! - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sukces słuchaczki Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!!

Edycja wiadomości REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!! - [Wszystkie zmiany]

IX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: IX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2015

Wiadomości

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!!

Edycja wiadomości REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE - na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dodanie nowej wiadomości: Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. - [Wszystkie zmiany]

Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dodanie nowej wiadomości: Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2015

Wiadomości

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!!

Edycja wiadomości REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu !!! - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.14.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr IX/63/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IX/63/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 25/27 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 25/27 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 25/26 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 25/26 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 27/4 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 27/4 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 27/3ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 27/3ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 69/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 69/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 69/1 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 69/1 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 70 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 70 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 73/5 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 73/5 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 76/5 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 76/5 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 80/1 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 80/1 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 80/3 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 80/3 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 88 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 88 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 86 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 86 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 90/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 90/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 13/4 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 13/4 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 14/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Orzysz, na wys. dz. nr 14/2 ob. Wierzbiny, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian