BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 kwietnia 2014

Wiadomości

Wykaz G.6840.1.2.2014

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.1.2.2014 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 kwietnia 2014

Wiadomości

Tydzień z Internetem 2014

Dodanie nowej wiadomości: Tydzień z Internetem 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 kwietnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu G.6840.2.3.2013 na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu G.6840.2.3.2013 na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 kwietnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (2) i zmianę treści SIWZ (2) - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożenia przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożenia przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 kwietnia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2014

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2014 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Pozyskanie osób do przeprowadzenia usług eksperckich podczas spotkań 4 sieci w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Pozyskanie osób do przeprowadzenia usług eksperckich podczas spotkań 4 sieci w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 kwietnia 2014

Wiadomości

dzień wolny od pracy w PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: dzień wolny od pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 kwietnia 2014

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na publikację Powiatowego Programu Wspomagania w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na publikację Powiatowego Programu Wspomagania w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania oraz sprzętu na potrzeby pracowników zatrudnionych w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania oraz sprzętu na potrzeby pracowników zatrudnionych w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 kwietnia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2014

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 kwietnia 2014

Wiadomości

XLI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.6.2014

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.6.2014 - [Wszystkie zmiany]

wykonanie stawu stanowiącego punkt czerpania wody w obrębie Myszki

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie stawu stanowiącego punkt czerpania wody w obrębie Myszki - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu obręb Mikuty

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu obręb Mikuty - [Wszystkie zmiany]

postępowanie w sprawie likwidacji 4 szt. dalb na rzece Pisa

Dodanie nowej wiadomości: postępowanie w sprawie likwidacji 4 szt. dalb na rzece Pisa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 kwietnia 2014

Wiadomości

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - 02.05.2014

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - 02.05.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 kwietnia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Pozyskanie osób do przeprowadzenia usług eksperckich podczas spotkań 4 sieci w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Pozyskanie osób do przeprowadzenia usług eksperckich podczas spotkań 4 sieci w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 kwietnia 2014

Wiadomości

Uchwała nr XLI/269/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/269/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLI/270/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLI/270/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

pomost na rzece Pisa na wys.hangaru 28 i 29

Dodanie nowej wiadomości: pomost na rzece Pisa na wys.hangaru 28 i 29 - [Wszystkie zmiany]

pomost na jez. Nidzkim w m. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: pomost na jez. Nidzkim w m. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

pomost drewniany Szczechy Małe przy dz.43/33

Dodanie nowej wiadomości: pomost drewniany Szczechy Małe przy dz.43/33 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.7.2014

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.7.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 kwietnia 2014

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian