BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 08 stycznia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2014

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Wiadomości

Wniosek o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu.

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 stycznia 2014

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2014

Wiadomości

„DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W POWIECIE PISKIM”

Dodanie nowej wiadomości: „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W POWIECIE PISKIM” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 stycznia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2014

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.1.2014

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.1.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Wiadomości

Uchwała nr XXXVII/250/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/250/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/251/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/251/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/106/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/106/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014 - 2017. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Powiatu Pisz z 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2014

Wiadomości

Wykaz G.6840.1.6.2013

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.1.6.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2014

Wiadomości

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że przy PCPR funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych.

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że przy PCPR funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2014

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2014 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia ZUK Sp. z o. o. w Orzyszu pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia ZUK Sp. z o. o. w Orzyszu pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wybór personelu projektu do realizacji usługi doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2014

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2014-2017 oraz uchwały budżetowej na rok 2014

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2014-2017 oraz uchwały budżetowej na rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian