BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 października 2013

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 października 2013

Wiadomości

Dzień otwarty w filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku

Dodanie nowej wiadomości: Dzień otwarty w filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 października 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXXIII/217/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/217/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/218/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/218/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/219/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/219/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/220/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/220/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/221/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/221/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/222/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/222/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/224/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/224/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/225/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/225/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/226/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/226/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/227/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/227/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/228/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/228/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/229/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/229/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/230/13 z dnia 25 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/230/13 z dnia 25 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 października 2013

Wiadomości

wszczęcie postępowania na przebudowę przystani Ruciane-Nida NBP

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania na przebudowę przystani Ruciane-Nida NBP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 października 2013

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Bełdany na dz. o nr geod. 42/4 ob. Iznota i 176 ob. Wygryny

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Bełdany na dz. o nr geod. 42/4 ob. Iznota i 176 ob. Wygryny - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu PZD.3211.37.2013.ZK

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu PZD.3211.37.2013.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 października 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 października 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 października 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 października 2013

Wiadomości

Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu

Edycja wiadomości Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zapytania do treści SIWZ (1, 2 i 3) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 października 2013

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Teatrowi Wielkiemu - Opera Narodowa w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na dz. 15/3 obręb Wiartel Mały

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Teatrowi Wielkiemu - Opera Narodowa w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na dz. 15/3 obręb Wiartel Mały - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 października 2013

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: aaaa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU POWIATU PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z TERENU POWIATU PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia PWiK Sp. z o. o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w msc. Kocioł Duży oraz wprowadzanie wód popłucznych do rowu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia PWiK Sp. z o. o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w msc. Kocioł Duży oraz wprowadzanie wód popłucznych do rowu - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 207/10 na wysokości działki o nr geod. 207/38 obręb Pil

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 207/10 na wysokości działki o nr geod. 207/38 obręb Pil - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/2 obręb No

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/2 obręb No - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/1 obręb No

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/1 obręb No - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 166 obręb Nowe Guty gm. Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 166 obręb Nowe Guty gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. molo z kamienia usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/4 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. molo z kamienia usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/4 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/6 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/6 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 167/4 obręb Nowe Guty gm. Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 167/4 obręb Nowe Guty gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. cypel-grobla ubezpieczona kamieniem usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/9 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. cypel-grobla ubezpieczona kamieniem usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/9 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego na ruszcie stalowym usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 167/1 obręb Nowe G

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego na ruszcie stalowym usytuowanym na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 167/1 obręb Nowe G - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 142/10 na wysokości działki o nr geod. 142/31 obręb Pil

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 142/10 na wysokości działki o nr geod. 142/31 obręb Pil - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 256 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 256 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/4 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/4 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu na ruszcie stalowym i ubezpieczenie brzegu usytuowanych na dz. o nr geod. 423-5 jez. Śniardwy przy dz. o nr geod. 248 ob.Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu na ruszcie stalowym i ubezpieczenie brzegu usytuowanych na dz. o nr geod. 423-5 jez. Śniardwy przy dz. o nr geod. 248 ob.Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/3 obręb No

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia kamiennego brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 197/3 obręb No - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. slip betonowy usytuowany na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 237/2 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. slip betonowy usytuowany na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 237/2 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/5 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 265/5 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urz. wod. tj. pomostu i ubezpieczenie brzegu w formie narzutu kamiennego usytuowanych na dz. o nr geod. 423/5 jez.Śniardwy przy dz. o nr geo.264 obr.Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urz. wod. tj. pomostu i ubezpieczenie brzegu w formie narzutu kamiennego usytuowanych na dz. o nr geod. 423/5 jez.Śniardwy przy dz. o nr geo.264 obr.Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/2 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/2 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 250 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 250 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. cypel-grobla ubezpieczona kamieniem usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 253/6 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. cypel-grobla ubezpieczona kamieniem usytuowane na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 253/6 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/3 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu drewnianego usytuowanego na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 254/3 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

likwidacja nielegalnie wykonanego urzadzenia wodnego tj. pomostu dz. nr 199/31 obr.Pilchy

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja nielegalnie wykonanego urzadzenia wodnego tj. pomostu dz. nr 199/31 obr.Pilchy - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 207/10 na wysokości działki o nr geod. 204/22 obręb Pil

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 207/10 na wysokości działki o nr geod. 204/22 obręb Pil - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 142/10 na wysokości działki o nr geod. 142/11 obręb Pil

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu usytuowanego na działce o nr geod. 1026/5 jezioro przy działce o nr geod. 142/10 na wysokości działki o nr geod. 142/11 obręb Pil - [Wszystkie zmiany]

likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 249 obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu i ubezpieczenia brzegu usytuowanych na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy przy działce o nr geod. 249 obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

ustalenie lini brzegu rzeki Kokoszka

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie lini brzegu rzeki Kokoszka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 października 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 26 obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Bełdany na wysokości dz. o nr geod. 26 obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

ustalenie lini brzegu rzeki Dąbrówka

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie lini brzegu rzeki Dąbrówka - [Wszystkie zmiany]

ustalenie brzegu rzeki Pisowoda

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie brzegu rzeki Pisowoda - [Wszystkie zmiany]

ustalenie lini brzegu rzeki Pisowoda, obręb Stare Guty

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie lini brzegu rzeki Pisowoda, obręb Stare Guty - [Wszystkie zmiany]

ustalenie linii brzegu rzeki Surżanka, obręb Kumielsk

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie linii brzegu rzeki Surżanka, obręb Kumielsk - [Wszystkie zmiany]

ustalenie lini brzegu rzeki Barłoga, obręb Pogobie Średnie

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie lini brzegu rzeki Barłoga, obręb Pogobie Średnie - [Wszystkie zmiany]

ustalenie linii brzegu rzeki Klusy, obręb Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie linii brzegu rzeki Klusy, obręb Ogródek - [Wszystkie zmiany]

ustalenie linii brzegu rzeki Barłoga, obr. Pogobie Średnie

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie linii brzegu rzeki Barłoga, obr. Pogobie Średnie - [Wszystkie zmiany]

ustalenie linii brzegu rzeki Lisy

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie linii brzegu rzeki Lisy - [Wszystkie zmiany]

ustalenie linii brzegu rzeki Kadzidłówka

Dodanie nowej wiadomości: ustalenie linii brzegu rzeki Kadzidłówka - [Wszystkie zmiany]

przejście linii kablowej pod dnem rzeki Wejsunek

Dodanie nowej wiadomości: przejście linii kablowej pod dnem rzeki Wejsunek - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu, slipu oraz wycinka trzciny , jez. Tyrkło obręb Mikosze

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu, slipu oraz wycinka trzciny , jez. Tyrkło obręb Mikosze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3211.37.2013.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3211.37.2013.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2013

Wiadomości

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 października 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.18.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.18.2013 - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu na jez. Rostki, obreb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu na jez. Rostki, obreb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu, slipu wycinka trzciny, jezioro Tyrkło, obręb Mikosze

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu, slipu wycinka trzciny, jezioro Tyrkło, obręb Mikosze - [Wszystkie zmiany]

legalizacja pomostu na jez.Roś obręb geod. Pilchy

Dodanie nowej wiadomości: legalizacja pomostu na jez.Roś obręb geod. Pilchy - [Wszystkie zmiany]

rozbiórka 15 pomostów i pomostu wydziel.kąpielisko oraz wyk. 5 nowych i pom rekre. w m. Ruciane-Nida jez.Bełdany przy dz.34/8

Dodanie nowej wiadomości: rozbiórka 15 pomostów i pomostu wydziel.kąpielisko oraz wyk. 5 nowych i pom rekre. w m. Ruciane-Nida jez.Bełdany przy dz.34/8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 października 2013

Wiadomości

przejscie przewodów energetycznym po dnam Kanału Jeglińskiego

Dodanie nowej wiadomości: przejscie przewodów energetycznym po dnam Kanału Jeglińskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 października 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania części III - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 października 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zapytania do treści SIWZ wraz z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian