BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 05 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marca 2013

Wiadomości

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepławki dla ryb w km 0+250 rzeki Nidka w m. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepławki dla ryb w km 0+250 rzeki Nidka w m. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na legalizację istniejącej przystani jachtowej zlokalizowanej na fragmencie jez.Nidzkie przy dz. 3143-3

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na legalizację istniejącej przystani jachtowej zlokalizowanej na fragmencie jez.Nidzkie przy dz. 3143-3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 marca 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXVIII/187/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/187/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/189/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/189/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/190/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/190/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/191/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/191/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/193/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/193/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXVIII/194/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVIII/194/13 z dnia 27 lutego 2013r. - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu nie hodowlanego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 27/32, 27/33, 27/34 w m. jeglin

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu nie hodowlanego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 27/32, 27/33, 27/34 w m. jeglin - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marca 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.3.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.3.2013 - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu zlokalizowanego w części na działce o nr geod. 127 jezioro Nidzkie

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego tj. pomostu zlokalizowanego w części na działce o nr geod. 127 jezioro Nidzkie - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnego tj. pomostów zlokalizowanych w części na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnego tj. pomostów zlokalizowanych w części na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych tj. pomostów zlokalizowanych w części na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych tj. pomostów zlokalizowanych w części na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 marca 2013

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 marca 2013

Wiadomości

wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na terenie jeziora Wiartel na wysokości działki o nr 110/48

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na terenie jeziora Wiartel na wysokości działki o nr 110/48 - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na terenie jeziora Wiartel na wysokości działki o nr geod. 9 w m.Wiartel

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na terenie jeziora Wiartel na wysokości działki o nr geod. 9 w m.Wiartel - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu drewnianego zlokalizowanego na terenie jeziora Roś na wysokości działki o nr geod. 207/10 w m. Pilchy

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania dot. likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu drewnianego zlokalizowanego na terenie jeziora Roś na wysokości działki o nr geod. 207/10 w m. Pilchy - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na działce o nr geod. 1026/5 jezior Roś na wysokości 119 w m.Pilchy

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na działce o nr geod. 1026/5 jezior Roś na wysokości 119 w m.Pilchy - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Nadleśnictwu Maskulińskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Szkółki Leśnej Leśnictwa Dębowo w m. Lisiczyn

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Nadleśnictwu Maskulińskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Szkółki Leśnej Leśnictwa Dębowo w m. Lisiczyn - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 marca 2013

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 marca 2013

Wiadomości

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2012

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2012

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2012 - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2012

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2013 - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2012

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 marca 2013

Wiadomości

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 marca 2013

Wiadomości

STATUT II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: STATUT II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

STATUT SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: STATUT SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 marca 2013

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zapytanie do SIWZ (1) i (2) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego typu BUS 9- osobowy na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego typu BUS 9- osobowy na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zmianę do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zapytanie do SIWZ (3), zapytanie do SIWZ (4), zapytanie do SIWZ (5), projekt (rysunki), inwentaryzację (rysunki) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 marca 2013

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zapytanie do SIWZ (6) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian