BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 września 2012

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 września 2012

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2012

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 września 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze ofert ZSL.3421.2.2012

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze ofert ZSL.3421.2.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 września 2012

Wiadomości

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 września 2012

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 września 2012

Wiadomości

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - [Wszystkie zmiany]

likwidacja nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych tj. dwóch stawów zlokalizowanych na działce o nr geod. 19/1 w miejscowości Wiartel gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych tj. dwóch stawów zlokalizowanych na działce o nr geod. 19/1 w miejscowości Wiartel gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 września 2012

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2012/2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2012/2013 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

przedłużono termin ważności ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie do treści SIWZ

przedłużono termin ważności ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 września 2012

Wiadomości

Wykaz G.6845.2.8.2012 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6845.2.8.2012 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 września 2012

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2012

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 września 2012

Wiadomości

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie do treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.16.2012

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.16.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 września 2012

Wiadomości

zaproszenie na obrady XXIII sesji Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XXIII sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia PGO"Eko-MAZURY" Siedliska 77 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na dz. nr 1/1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia PGO"Eko-MAZURY" Siedliska 77 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na dz. nr 1/1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 września 2012

Wiadomości

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej ul. H.Sienkiewicza 16 12-230 Biała Piska NIP 849-10-15-557 REGON 000094478 tel/fax.87 425-91-60 email:sekretariat@zsnr1bialapiska.pl www.zsnr1bialapiska.pl - [Wszystkie zmiany]

DANE TELEADRESOWE

Edycja wiadomości DANE TELEADRESOWE - [Wszystkie zmiany]

DANE TELEADRESOWE

Edycja wiadomości DANE TELEADRESOWE - [Wszystkie zmiany]

DANE TELEADRESOWE

Edycja wiadomości DANE TELEADRESOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 września 2012

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia "Hotelowi Karwica" Sp.z o. o. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia "Hotelowi Karwica" Sp.z o. o. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na umocnienie brzegów rzeki Orzyszy w miejscowości Orzysz na długości 240 mb rzeki–od mostu drogowego ul. Woj.Polskiego–w km 9,40 do kładki dla pieszych w km 9,64

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na umocnienie brzegów rzeki Orzyszy w miejscowości Orzysz na długości 240 mb rzeki–od mostu drogowego ul. Woj.Polskiego–w km 9,40 do kładki dla pieszych w km 9,64 - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu drewnianego na słupach żelbetowych na fragmencie działki o nr geod. 1026/5 jez. Roś na wysokości dz. 1/11 w m. Łupki

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu drewnianego na słupach żelbetowych na fragmencie działki o nr geod. 1026/5 jez. Roś na wysokości dz. 1/11 w m. Łupki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 września 2012

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2012

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2012 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej Nr 16 w m. Orzysz do rzeki Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej Nr 16 w m. Orzysz do rzeki Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 września 2012

Wiadomości

Zmiana organizacji ruchu ul. H. Sienkiewicza w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana organizacji ruchu ul. H. Sienkiewicza w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 62/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.15.2012

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.15.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian