BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Skład Komisji

2018-12-04 09:36 - Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji

2019-05-06 10:49 - Zaktualizowano skład komisji w związku z rezygnacją radnego Andrzeja Kurzątkowskiego z udziału w jej pracach.

2019-10-25 12:44 - Zaktualizowano skład Komisji.

2019-11-12 07:53 - zaktualizowano skład komisji

Przejdź do wiadomości