BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.27.2018

2018-10-31 13:02 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.27.2018

2018-11-09 11:16 - dodano informację z otwarcia ofert

2018-11-16 15:00 - dodano informację z wyboru najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości