BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.22.2018

2018-10-30 15:41 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.22.2018

2018-11-07 12:51 - Informacja z otwarcia ofert

2018-11-22 07:57 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości