BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.26.2018

2018-10-22 14:50 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.26.2018

2018-10-31 11:56 - dodano informację o otwarciu ofert oraz o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości