BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2018

2018-06-27 16:59 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2018

2018-07-12 11:26 - Informacja z otwarcia ofert

2018-07-17 10:51 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-25 09:32 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieia

Przejdź do wiadomości