BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

2018-04-04 12:09 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

2018-04-05 19:40 - Dodano: 1. Informacja dotycząca oznakowania dokumentów postępowania; 2. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej właściwie oznakowane

2018-04-13 09:23 - Dodano: 1. Informacja z otwarcia ofert; 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2

2018-04-16 10:54 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości