BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2018

2018-03-28 15:01 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2018

2018-04-04 11:36 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Pytania i odpowiedzi do SIWZ; Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji.

2018-04-12 11:57 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-04-20 08:13 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Przejdź do wiadomości