BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

2015-12-04 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2015

2015-12-07 08:39 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2015-12-14 14:04 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2015-12-15 15:48 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)

2015-12-21 12:27 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

Przejdź do wiadomości