BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny

2015-06-16 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny

2015-06-16 10:26 - poprawiono załącznik

Przejdź do wiadomości