BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych

2012-01-04 12:55 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych

2012-01-13 15:15 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2

2012-01-16 14:13 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości