BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

2004-03-08 14:28 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu

2004-03-08 14:29 - Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu

2004-03-08 14:29 - Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu

2004-03-09 12:20 - Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

2005-02-24 08:13 - Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Przejdź do wiadomości