BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej.

2022-06-20 13:04 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej.

2022-06-30 10:50 - Dodano informację o rozpatrzeniu petycji

Przejdź do wiadomości