BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2021-11-15 11:46 - Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2021-11-15 12:21 - Usunięcie załączników

Przejdź do wiadomości