BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2020-11-04 12:51 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2020-11-04 12:51 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2020-12-02 13:54 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-12-03 10:50 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania-modyfikacja

2020-12-07 13:44 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-12-10 14:14 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2021-01-07 08:10 - Zmiana terminu przejścia do archiwum

2021-02-22 11:18 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-02-23 07:53 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-03-31 09:32 - Odwołanie KIO

2021-05-11 14:52 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2021-05-11 14:53 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2021-05-11 14:54 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

2021-06-16 07:31 - Zmiana terminu widoczności ogłoszenia

2021-06-17 12:43 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przejdź do wiadomości