BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
11 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
12 Anna Kurpiewska
13 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
14 Anna Stachelek wydz Edu
15 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
16 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
17 Barbara Duda pośrednik
18 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
19 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
20 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
21 Barbara Woch-Bylica
22 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
23 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
24 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
25 Beata Szczyrów Pośrednik
26 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
27 Bożena Borkowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
28 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
29 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
30 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
31 Damian Olszyński Informatyk
32 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
33 darek
34 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
35 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
36 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
37 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
38 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
39 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
40 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
41 Dorota Darda Wydz. Edu
42 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
43 Dorota Płochocka-Siejwa Naczelnik Wydziału Geodezji .....
44 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
45 Edyta Makowska Pośrednik
46 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
47 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
48 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
49 Elżbieta Czaporowska Pomoc administracyjno-biurowa
50 Elżbieta Nowińska Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
51 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
52 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
53 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
54 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
55 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
56 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
57 Grzegorz Pieloszczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
58 Halina Dawid Inspektor Wydziału Geodezji ...
59 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
60 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
61 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
62 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
63 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
64 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
65 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
66 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
67 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
68 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
69 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
70 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
71 Jarosław Kubrak
72 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
73 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
74 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
75 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
76 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
77 Justyna Dąbkowska gł. księgowa
78 Justyna Nowosielska-Chmielewska wicedyrektor SOSW w Łupkach
79 Justyna Siemion p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach
80 Kamila Listowska kadry
81 Karolina Gorska St. Referent
82 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
83 Katarzyna Modzelewska
84 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
85 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
86 Konserwator strony Konserwator strony
87 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
88 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
89 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
90 Krzysztof Banach Inspektor
91 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
92 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
93 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
94 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
95 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
96 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
97 Maciej Karpiński Technik
98 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
99 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
100 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
101 Magdalena Zadroga specjalista do spraw kadr SOSW w Łupkach
102 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
103 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
104 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
105 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
106 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
107 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
108 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
109 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
110 Marek Duda
111 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
112 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
113 Marta Barańska Kier. Admin.- II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
114 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
115 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
116 Monika Puchalska Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
117 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
118 Paula Siwik
119 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
120 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
121 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
122 Przemysław Pupek Informatyk
123 Rafał Wierzbicki Informatyk
124 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
125 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
126 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
127 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
128 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
129 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
130 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
131 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
132 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
133 Teresa Klimaszewska Inspektor Wydziału Geodezji ...
134 Teresa Sochaczewska
135 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
136 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
137 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
138 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
139 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
140 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
141 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
142 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
143 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
144 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
145 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
146 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
147 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu