BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
11 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
12 Anna Kurpiewska
13 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
14 Anna Stachelek wydz Edu
15 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
16 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
17 Barbara Duda pośrednik
18 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
19 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
20 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
21 Barbara Woch-Bylica
22 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
23 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
24 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
25 Beata Szczyrów Pośrednik
26 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
27 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
28 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
29 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
30 Damian Olszyński Informatyk
31 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
32 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
33 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
34 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
35 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
36 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
37 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
38 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
39 Dorota Darda Wydz. Edu
40 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
41 Dorota Płochocka-Siejwa
42 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
43 Edyta Makowska Pośrednik
44 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
45 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
46 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
47 Elżbieta Czaporowska Pomoc administracyjno-biurowa
48 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
49 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
50 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
51 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
52 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
53 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
54 Grzegorz Pieloszczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
55 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
56 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
57 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
58 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
59 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
60 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
61 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
62 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
63 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
64 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
65 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
66 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
67 Jarosław Kubrak
68 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
69 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
70 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
71 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
72 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
73 Justyna Dąbkowska gł. księgowa
74 Justyna Nowosielska-Chmielewska wicedyrektor SOSW w Łupkach
75 Justyna Siemion p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach
76 Kamila Listowska kadry
77 Karolina Gorska St. Referent
78 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
79 Katarzyna Modzelewska
80 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
81 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
82 Konserwator strony Konserwator strony
83 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
84 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
85 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
86 Krzysztof Banach Inspektor
87 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
88 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
89 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
90 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
91 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
92 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
93 Maciej Karpiński Technik
94 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
95 Magdalena Brzózka
96 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
97 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
98 Magdalena Zadroga specjalista do spraw kadr SOSW w Łupkach
99 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
100 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
101 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
102 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
103 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
104 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
105 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
106 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
107 Marek Duda
108 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
109 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
110 Marta Barańska Kier. Admin.- II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
111 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
112 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
113 Monika Puchalska Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
114 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
115 Paula Siwik
116 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
117 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
118 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
119 Przemysław Pupek Informatyk
120 Rafał Wierzbicki Informatyk
121 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
122 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
123 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
124 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
125 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
126 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
127 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
128 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
129 Teresa Brzostowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
130 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
131 Teresa Sochaczewska
132 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
133 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
134 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
135 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
136 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
137 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
138 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
139 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
140 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
141 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
142 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
143 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
144 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu