BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2018 rok

W zw. z §34 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednsotek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), PINB w Piszu publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok. 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 12:35
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 12:46
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 173 razy