BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Gazociąg niskiego ciśnienia PEdn125 oraz PEdn40

INFORMACJA

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.7.2019

 

                             Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) informuję, że 01 kwietnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia PEdn125 oraz przyłącza gazu PEdn40, zlokalizowanej na działkach ne geod.1460/1, 1460/5, 1460/9 Pisz 1.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sporzeciwu.

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2019 10:48
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2019 11:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 maj 2019 08:57
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 96 razy