BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

INFOR<ACJA

 o dokonaniu zgłoszenia

 

WZB.6743.I.4.2019

                

                             Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) informuję, że 07 marca 2019 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS  zlokalizowanej na dz. 386, 387, 388, 389, 396, 401, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 436, 437, 438/1, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 obręb Ogródek gm. Orzysz

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 08:53
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 09:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 kwi 2019 10:07
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 370 razy