BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa stacji transformatorowej i przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla farmy fotowoltaicznej Dz. 1/27 obręb Borki gm. Pisz

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 

WZB.6743.I.20.2018

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuję, że 25 kwietnia 2018 r., zostało złożone zgłoszenie Arcus Sp. z  o.o. dotyczące 

Budowy stacji transformatorowej i przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla farmy fotowoltaicznej Cyranka-Borki1  na dz. 1/27 obręb Borki, gm. Pisz.

 

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 14:33
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 15:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2018 07:49
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 501 razy