BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie pranym – działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00000515/7.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy znak: GN.6853.1.5.2017 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

 

Data powstania: czwartek, 7 gru 2017 09:03
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2017 09:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lut 2018 08:25
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 591 razy