BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 39/9, 39/12 obręb Jagodne gm. Pisz oraz 1149/38 obręb Pisz 1, jednostka ewidencyjna Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.19.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 9/9, 39/12 obręb Jagodne gm. Pisz oraz 1149/38 obręb Pisz 1, jednostka ewidencyjna Pisz .

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2017 11:12
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lip 2017 08:49
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 570 razy