BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 


Znak: MOS.VI.342.3.2017


 


Plan Zamówień Publicznych


Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na 2017 rok.


 


Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje się przeprowadzić w najbliższym roku finansowym.


 


W związku z powyższym informuje się, iż w PMOS Pisz w 2017 roku nie są planowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednakże planowane są zadania inwestycje jak w tabeli poniżej:


 


Zadania Inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w PMOS Pisz.


L.p.Przedmiot zamówieniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówienia


/dostawa/usługa/robot budowlana/Orientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin postępowania1.Zakup samochodu osobowego.PMOS


PiszDostawa120 000 zł.I – II     kwartał


 2.Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem.PMOS


PiszDostawa14 000 zł.II  - IV    kwartał


  


 


Zatwierdził :


STANISŁAW ZDUNIAK


DYREKTOR PMOS PISZ


………………………….………….

Data powstania: środa, 1 lut 2017 13:06
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 13:33
Opublikował(a): Halina Nyczka
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 3130 razy