BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 


Znak: MOS.VI.342.3.2017


 


Plan Zamówień Publicznych


Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na 2017 rok.


 


Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje się przeprowadzić w najbliższym roku finansowym.


 


W związku z powyższym informuje się, iż w PMOS Pisz w 2017 roku nie są planowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednakże planowane są zadania inwestycje jak w tabeli poniżej:


 


Zadania Inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w PMOS Pisz.






























L.p.



Przedmiot zamówienia



Jednostka organizacyjna



Rodzaj zamówienia


/dostawa/usługa/robot budowlana/



Orientacyjna wartość zamówienia



Przewidywany termin postępowania



1.



Zakup samochodu osobowego.



PMOS


Pisz



Dostawa



120 000 zł.



I – II     kwartał


 



2.



Zakup łodzi klasy Optimist z osprzętem.



PMOS


Pisz



Dostawa



14 000 zł.



II  - IV    kwartał


 



 


 


Zatwierdził :


STANISŁAW ZDUNIAK


DYREKTOR PMOS PISZ


………………………….………….

Data powstania: środa, 1 lut 2017 13:06
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 13:33
Opublikował(a): Halina Nyczka
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 2541 razy