BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

O unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

 Starosta Piski unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Pi suz w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnje pomocy prawnej w roku 2017 z uwagi na fakt, iż w ogłoszonym
w dniu 19 października 2016 r. konkursie doszło do błędnego wskazania wysokości dotacji. Wszystkie oferty nadesłąne w terminie ich skłądania zostaną odesłane oferentom bez uprzedniego otwierania. Równoczesnie informuję,
iż wraz z przygotowaniem poprawnej dokumentacji konkursowej, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Starosta Powiatu Piskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 09:06
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 12:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2017 10:12
Opublikował(a): Jakub Grodzki
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 679 razy