BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Pobór wód podziemnych
Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia 

Nadleśnictwu Maskulińskiemu z siedzibą w Rucianem – Nidzie

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb   

    Osady Leśniczego Leśnictwa Ukta w miejscowości  Ukta gmina Ruciane – Nida

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

Pisz, 2005-03-10

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

 

 

Data powstania: czwartek, 10 mar 2005 14:08
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2005 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2005 08:43
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1670 razy