BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Bełdany na wys. dz. nr 193 obręb Wygryny

W załączeniu treść obwieszczenia

Pliki do pobrania: