BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę i ekspluatację śluzy żeglugowej Guzianka II

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę i eksplotację śluzy żeglugowej Guzianka II polegającej na: 1. Wykonanie w stanowisku górnym projektowanej śluzy ( w obrębie zatoki jez. Guzianka Mała ) grodzy ze stalowej ścianki szczelnej o długości w planie 95,00 m i rzędnej góry 118,60 m npm Kr 2. Wykonanie w stanowisku dolnym projektowanej śluzy ( w obrębie zatoki jez. Bełdany ) grodzy ze stalowej ścianki szczelnej o długości w planie 18,00 m i rzędnej góry 116,60 m npm Kr 3. Powierzchniowe odwodnienie pompami zatapialnym wygrodzonego terenu 4. Wykonanie pod osłoną w/w gródz śluzy o konstrukcji betonowej otoczonej ściankami szczelnymi z komorą o długości 50,00 m, szerokości 7,5 m i zapotrzebowaniu wody 810 m3 na jedno śluzowanie, z wrotami wsporczymi stalowymi, napełnianej kanałami obiegowymi w głowach, o przekroju poprzecznym 1,20 x 1,20 m 5. Wykonanie pod osłoną grodzy górnej, w obszarze zatoki jez. Guzianka Mała, po obu stronach śluzy, nasypów do rzędnej 118,70 m npm Kr w celu uzyskania terenu pod zaplecze 6. Wykonanie od strony wody dolnej, w rejonie istniejącego mostu drogowego kanału podejściowego żelbetowego o konstrukcji dokowej i ścianach pionowych o długości 46,80m i szerokości 7,50 - 11,0 m z nową płytą mostową zamocowaną monolitycznie na ścianach ww. kanału 7. Wykonanie w górnym stanowisku śluzy ( w obszarze jez. Guzianka Mała ) awanportu górnego ograniczonego obustronnie kierownicami podejściowo-postojowymi o długości maksymalnej 73,50 m w postaci belek drewnianych z urządzeniami cumowniczymi mocowanych do słupów wbitych w dno jeziora 8. Wykonanie w dolnym stanowisku śluzy ( w obszarze jez. Bełdany ) awanportu dolnego ograniczonego obustronnie kierownicami podejściowo-postojowymi o długości maksymalnej 66,0 m w postaci ścianek szczelnych stalowych z oczepami i urządzeniami cumowniczymi oraz pogłębienie tam dna do rzędnej 113,50 m npm Kr 9. Wykonanie po lewej stronie śluzy ujęcia wody ( z jez. Guzianka Mała ) i żelbetowego kanału doprowadzającego szerokości 1,4 m i długości 66,0 m zakończonego zastawką, bystrzem długości 10,00m i komorą odłówki węgorzy, z odprowadzeniem wody do dolnego awanportu śluzy ( jez. Bełdany ) 10. Wykonanie po lewej stronie awanportu górnego podwodnego ujęcia wody z jez. Guzianka Mała w postaci kosza czerpnego z blachy perforowanej o średnicy 46 cm i długości 80 cm na rurze o średnicy 25 cm, podwieszonego do pomostu na palach stalowych, z możliwością regulacji położenia kosza w pionie i rurociągu o średnicy 25 cm ułożonego w dnie jeziora oraz w dnie kanału odłówki węgorzy i połączonego z istniejącym przewodem podziemnym prowadzącym do wylęgarni 11. Wykonanie na końcu kanału odłówki węgorzy uzupełniającego ( awaryjnego ) ujęcia wody dla pobliskiej hodowli ryb PZW w postaci zasuwy o średnicy 250 mm na przewodzie rurowym połączonym z przewodem od ww. zasadniczego ujęcia podwodnego z jez. Guzianka Mała 12. Wykonanie tymczasowego ( na okres budowy śluzy ) ujęcia wody z jez. Guzianka Mała w postaci dwóch pomp zatapialnych 9 w tym jedna zapasowa ) o wydajności nie mniej niż 10 dm3/s każda, podwieszonych do ww. projektowanego pomostu ujęciowego PZW połączonych przewodami z istniejącym systemem doprowadzenia wody do tego obiektu. Ujęcie będzie pobierało wodę w ilości do 10 dm3/s zgodnie z posiadanym przez PZW pozwoleniem wodnoprawnym 13. Użytkowaniu i pobór wody na śluzowanie w ilości przeciętnej 810 m3na jedno śluzowanie. Wniosek obejmuje działki o nr geod. 42/5 obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida oraz działki o nr geod. 34/7, 34/9, 34/10, 58, 59/1, 389/1, 389/2, 3033/7, 3033/9 obręb Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

- w zał. treść obwieszczenia

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 11:09
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2015 08:28
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 755 razy