BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko

W załączeniu:
- treść informacji
- załącznik nr 1 aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-20116, z perspektywą do roku 2020
- załącznik nr 2 projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego
- uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.411.44.2013.MT z dnia 27 maja 2013r.
- opinia Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.9082.2.1.2013.W z dnia 08.02.2013r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2013 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 10:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 paź 2013 10:58
Zaakceptował(a): Sylwia Piotrowska Kamińska
Artykuł był czytany: 934 razy