BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta koordynatora

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent koordynatora- w projekcie pn.„Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje w pliku poniżej
Pliki do pobrania: