BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Wystawa

Promocja placówki.

W miesiącu marcu została otwarta wystawa informacyjno- promująca naszą placówkę w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu. A oto treść niektórych informacji: * SZKOŁA PODSTAWOWA DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Kl. I –III Uczniowie w ciągu tygodnia realizują 22 godziny z następujących przedmiotów: · Zajęcia zintegrowane · Religia * SZKOŁA PODSTAWOWA DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM Kl. IV - VI Uczniowie w ciągu tygodnia realizują 29 godzin z następujących przedmiotów: Ř Język polski Ř Język niemiecki Ř Matematyka Ř Historia Ř Przyroda Ř Technika Ř Plastyka Ř Muzyka Ř W – f Ř Religia Ř Godzina wychowawcza * ZESPÓŁ KLAS IV-VI – dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym Uczniowie w ciągu tygodnia realizują 26 godzin dydaktycznych z następujących przedmiotów: Ř funkcjonowanie w środowisku Ř plastyka Ř technika Ř muzyka Ř wychowanie fizyczne Ř religia Uczestniczą w zależności od potrzeb i możliwości w zajęciach: · rewalidacji indywidualnej · logopedii · gimnastyki korekcyjnej · hipoterapii Mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: ü Koło ekologiczne ü Koło taneczne ü Koło teatralne ü Olimpiady Specjalne Polska - zajęcia na basenie - zajęcia jazdy konnej Korzystają w szkole z punktu bibliotecznego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu. Uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” Zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych uczniów, a celem edukacji jest ich wszechstronny rozwój oraz takie przygotowanie do życia, aby były zaradne, umiały kierować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. * GIMNAZJUM DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM ZESPÓŁ KLAS I –III Uczniowie objęci są specjalnym programem nauczania ( każda klasa realizuje swój program). Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie piskim, która realizuje program „ Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie ”. Program przygotowuje uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze , decydowania o sobie i adaptacji do zmieniającej się struktury rynku pracy. GIMNAZJUM DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM zespół klas I - II Uczniowie w ciągu tygodnia realizują 27 godzin z następujących przedmiotów: o Funkcjonowanie w środowisku o Plastyka o Technika o Muzyka z rytmiką o Wychowanie fizyczne o Religia Wychowawczyni tej klasy jest koordynatorem ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – w ramach programu „Czytające szkoły”, do którego nasza placówka przystąpiła w listopadzie. ”. Nauczyciele wszystkich klas zobowiązali się do codziennego czytania dzieciom książek. Rozpoczęliśmy akcję „Budowanie torów” dla „Lokomotywy” J. Tuwima, w czasie której propagujemy ideę głośnego czytania w coraz szerszych kręgach, tak by do udziału w finale tegorocznej akcji, czyli Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, zachęcić jak najwięcej instytucji kulturalnych, oświatowych, opiekuńczych (i nie tylko) działających na terenie powiatu Piskiego. GIMNAZJUM DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM zespół klas II – III Uczniowie tego zespołu realizują 27 godzin tygodniowo z następujących przedmiotów: · Funkcjonowanie w środowisku · Plastyka · Technika · Muzyka z rytmiką · Wychowanie fizyczne · Religia W gimnazjum realizowany jest Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Opracowane zostały bloki tematyczne i kierunki edukacji technicznej. Tematyka oparta jest głównie o pory roku i zjawiska z nimi związane. * STOWARZYSZENIE SPORTOWE OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA Sekcja Sportowa przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach funkcjonuje w OSW w Łupkach od 1994 roku Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. Podsumowaniem treningów jest udział w zawodach Olimpiad Specjalnych. Sekcje: - jazda konna, pływanie, MATP, biegi przełajowe, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, lekka atletyka. Największe osiągnięcia naszej sekcji: Obecnie sekcja liczy 52 członków, w tym 43 zawodników. OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA FINANSUJĄ: · zajęcia jazdy konnej · zajęcia na Pływalni w Piszu * DRUŻYNA HARCERSKA „NIEPRZETARTY SZLAK” W ramach zajęć pozalekcyjnych od lutego 2003r. w Ośrodku istnieje DH Nieprzetartego Szlaku. Drużyna działa przy komendzie hufca im. „Janusza Kornela” w Piszu. Młodzież poznaje tradycje i obyczaje harcerskie. Uczy się odpowiedzialności, zaradności, aktywnie spędza czas wolny. Poprzez wspólne wyjazdy, zabawy i śpiewy zawierają nowe znajomości i przyjaźnie. * HIPOTERAPIA to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Stanowi ona jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność jej polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. FORMY HIPOTERAPII 1. Terapia ruchem konia 2. Fizjoterapia na koniu 3. Terapia kontaktem z koniem 4. Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka · na koniu, · przy koniu. Główną formą, prowadzonej w naszej placówce hipoterapii, jest psychopedagogiczna jazda konna. Poszczególne formy hipoterapii przenikają się i uzupełniają. W chwili obecnej Ośrodek posiada 3 konie Zarówno zajęcia hipoterapii jak i sportowej jazdy konnej osób niepełnosprawnych od 1.10.1996r. prowadzi pani Dorota Mieczkowska – mgr oligofrenopedagogiki, instruktor hipoterapii i jazdy konnej. * LOGOPEDIA W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach uczniowie, którzy posiadają zaburzenia w rozwoju mowy mogą uczestniczyć w terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzi logopeda z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Prowadzona terapia obejmuje: Ř Nauczanie sposobu komunikowania się przy niewykształconej mowie, Ř Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy, Ř Terapię zaburzeń elementów mowy (np. mowa niegramatyczna, zaburzone tempo mowy ) Ř Terapię wad wymowy (np. mowa bezdźwięczna, seplenienie, reranie i in.) Ř Terapię mowy przy niewielkim ubytku słuchu. * SKO Od października 2003 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach istnieje Szkolna Kasa Oszczędności ( SKO ), działająca przy współpracy z PKO. BP w Piszu. Na dzień dzisiejszy do SKO należą 23 osoby, które systematycznie wpłacają pieniążki po to, aby na koniec roku szkolnego wypłacić całkiem sporą sumę pieniędzy. Dzięki temu, może chociaż w części spełnią swoje ukryte marzenia. * INTERNAT Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach przeznaczony jest dla chłopców uczących się w naszej szkole, a mieszkających poza Piszem. Chłopcy podzieleni są na dwie grupy wychowawcze - młodszych i starszych. Głównym kryterium podziału jest wiek, liczy się także sprawność i zaradność. W internacie chłopcy spędzają czas po zajęciach lekcyjnych . Czas wolny spędzają zgodnie ze swoimi potrzebami albo w sposób zorganizowany . Nad każdą grupą czuwa zespół wychowawców. Ważnym elementem wychowania w internacie jest także praca-oprócz sprzątania pomieszczeń chłopcy biorą udział w grabieniu i zwożeniu liści, pomagają panom palaczom w układaniu drzewa lub wrzucaniu trocin . Głównym zadaniem bowiem jest tu przygotowanie chłopców do samodzielnego ( na miarę indywidualnych możliwości) funkcjonowania w społeczeństwie . Wystawa zawiera jeszcze wiele innych istotnych informacji, można obejrzeć prace naszych wychowanków oraz wiele ciekawych zdjęć z życia naszej placówki. Koordynatorem prac nad wystawą była mgr Małgorzata Ostrowska. Pragniemy, również poinformować, iż w połowie maja wystawa zostanie przeniesiona do Kuratorium Oświaty w Ełku.

Data powstania: niedziela, 25 kwi 2004 17:22
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2004 12:53
Opublikował(a): Hanna Chrzanowska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 36320 razy