BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej
Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania

 

Cementowni „Warszawa” Spółka z o. o. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb Ośrodka Wypoczynkowego Cementowni „Warszawa”

w miejscowości Ublik gmina Orzysz

oraz ustanowienie wokół studni terenu ochrony bezpośredniej

 

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

inż. Antoni Długołęcki

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa,

Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

Pisz, 2004-03-15

 

Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2004 10:16
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2004 10:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 mar 2004 10:05
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1571 razy