BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS ZARZĄDU POWIATU W PISZU - WYNIKI

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE W RAMACH KONKURSU OFERT W 2010 ROKU:
1. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:

Inicjatywy kulturalno - edukacyjne przypominające i upamiętniające twórczość Fryderyka Chopina - Rok 2010 Rokiem Chopinowskim.

Nie złożono oferty.

2. Sport i rekreacja:

Organizacji cyklu powiatowych biegów ulicznych.

Nazwa oferenta: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz;
Nazwa zadania publicznego: „Biegi Uliczne 2010”;
Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych)

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

Organizacji warsztatów na rzecz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z osobami pełnosprawnymi.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-221 Ruciane – Nida ul. Zielona 38 lok. 3
Nazwa zadania publicznego: „Świat kolorem malowany”
Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych)
Data powstania: piątek, 13 sie 2010 12:54
Data opublikowania: piątek, 13 sie 2010 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2010 00:00
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 978 razy