BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

postępowanie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanału
Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania

 

  „HOLZWERK”  Roman Panasiuk, Jolanta Łezka – Panasiuk             

Spółka Jawna  w Warszawie  Oddział w Piszu

  

pozwolenia wodnoprawnego na  odprowadzanie  wód opadowych    i roztopowych z utwardzonego terenu

 Zakładu „HOLZWERK” Spółka Jawna    w Warszawie Oddział w Piszu

Roman Panasiuk Jolanta Łezka – Panasiuk   ul. Gdańska 22   12-200 Pisz   do kanału

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi    i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia  do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż. Antoni Długołęcki

 

 

 

Pisz, 2004-03-03

Data powstania: czwartek, 4 mar 2004 08:08
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 mar 2004 07:56
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1699 razy