BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaudynku

Nowa strona 1

Starostwo Powiatowe

w Piszu

Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Gaudynek gm. Orzysz na działce oznaczonej nr geod. 118, której inwestorem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 11 tut. Starostwa w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 A

Pisz, dnia 19 stycznia 2004r.

Z up. Starosty

inż. Jerzy Maślanik

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2004 12:08
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2004 13:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2004 07:34
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 1582 razy