BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

zawiadowmienie o wyborze

PRZETARG NIEOGRANICZONY- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. część 6
PRZETARG NIEOGRANICZONY- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dot. części 6

Wszelkie informacje w załącznikach.
Pliki do pobrania: