BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

rozbiórka urządzenia wodnego: mostu drogowego MD-01 znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska w km 13 + 618,5 w m. Pogorzel Wielka
w załączeniu treść
Pliki do pobrania: