BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS

- konkurs ofert na Powierzenie lub wsparcie zadań Powiatu w roku 2009
Nowa strona 1

UWAGA KONKURS

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT NA POWIERZENIE LUB WSPARCIE ZADAŃ POWIATU W ROKU 2009

 

Zadania i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2009:

 

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 „Działania o zasięgu ponadgminnym na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu przez organizacje działające na terenie Powiatu Piskiego”

 

2. Sport i rekreacja:

 „Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w rodzinie”

 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 „Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii”

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, pok. Nr 18,

tel. /87/ 423-35-05, wew. 25; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.pisz.pl zakładka Organizacje pozarządowe - Informacje o dotacjach Zarządu.

Data powstania: środa, 1 lip 2009 08:38
Data opublikowania: środa, 1 lip 2009 08:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 1 sie 2009 10:14
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1239 razy