BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę

Dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wTurośli gm. Pisz
Nowa strona 1

Starostwo Powiatowe

w Piszu

Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

 

Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej we wsi Turośl gm. Pisz na działce oznaczonej nr geod. 86, której inwestorem jest Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. w Warszawie.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 11 tut. Starostwa w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

Pisz, dnia 16 września 2003r.

Z up. Starosty

   inż. Jerzy Maślanik

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2003 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2003 14:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 paź 2003 07:37
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 1614 razy