BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

I Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż samochodu
Nowa strona 1

                                               

                                                   

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                            OGŁASZA  I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY             

                          na  sprzedaż  pojazdu  stanowiącego  własność  PZD w Piszu .

 

Sprzedaży  podlega :                                              

1.   Samochód  osobowy  Fiat  126p  -  Nr rejestracyjny  NPIX288,  Nr inwentarzowy  741/124,

                                                                  rok  produkcji  - 1991.

     

                                                                 

Ze stanem technicznym samochodu  przeznaczonego do sprzedaży można zapoznać się

w  PZD Pisz  w terminie  od dnia  02.04.2007r.  do dnia  12.04.2007r. w godz.: od  800  do  1200.

 

CENA  WYWOŁAWCZA  W  I  PRZETARGU     -      500,00  zł.   

MINIMALNA  WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA        -        50,00  zł.

 

Pierwszy  przetarg  ustny  odbędzie  się  dnia  13  kwietnia  2007r. o godz. 10 00  w siedzibie

Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Piszu  ul. Czerniewskiego 6 , pokój  nr  6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

      -   złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu ;

      -   wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,

Wadium  należy wpłacić na  konto  Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu  w  Warmińsko-Mazurskim

Banku  Spółdzielczym  O / Pisz  , numer konta  11936400002002084071150001  najpóźniej  w dniu

przetargu  do godz. 9 00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia

samochodu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy :

-          żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej ;

-          jeżeli oferent , który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca  będzie  zobowiązany  do  wypowiedzenia  ubezpieczenia  OC pojazdu  i  zwrotu  oryginału

polisy  w  okresie  1-go  miesiąca  od  daty  zakupu  samochodu.

 

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny .

 

Informacji  o  przetargu  udziela  :  Zbigniew  Zieliński  -   tel. (87) 423 28 07

 

 

Data powstania: piątek, 30 mar 2007 11:31
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2007 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2007 09:59
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1417 razy